Општина Бајина Башта је за 2019. годину Програмом  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, предвидела меру – заштита географског порекла меда са Таре за шта су буџетом за 2019. годину опредељена финансијска средства.

mad pcelarstvo2

Како  се заштита географског порекла меда са Таре највећим делом базира на подручје Националног парка „Тара“,  ова установа је заштиту порекла меда са Таре препознала у оквиру акционог плана, као део пројекта Еко Карст чији је један од партнера Национални парк „Тара“.

Како су главни актери у овом послу пчелари, веома је битно да се пчелари са територије општине Бајина Башта упознају и добију потребне информације о самом поступку заштите географског порекла меда и пре свега користи коју би  пчелара имали од тога.

Поводећи се тиме позивају се сви заинтересовани пчелари да у четвртак, 18. априла 2019. године са почетком у 12,30 часова у  сали Скупштине  општине Бајина Башта,  присуствују састанку на коме ће имати прилику да сазнају оно што их интересује везано за заштиту географског порекла.

На састанку ће бити присутан  професор Пољопривредног факултета из Земуна- Београд, Др. Небојша Недић који ће бити  главни координатор  ове мере.

Све ово је битно јер сам поступак заштите географског порекла захтева извесно време за спровођења, а како је и вегетација кренула, неопходно је кренути са одређеним радњама везаним за овај период године и развој биљака.

Ова вест је прочитана 319 пута.