Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије објавило је јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара“ и Извештај о статешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара“ на животну средину.

Prostorni plan NP Tara

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” на животну средину, одржаће се од 01. до 30. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у згради Скупштине oпштине Бајина Башта, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 30. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 10. априла 2019. године са почетком у 1200 часова у сали Скупштинe општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића 28.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду  15. маја 2019. године, са почетком у 1200 часова у сали Скупштинe општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића 28. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 Дрина Инфо портал

Ова вест је прочитана 658 пута.