U Nacionalnom parku Agtalek u Mađarskoj od 22. do 26. januara 2019. godine držana je konferencija o Nacionalnim parkovima u kraškim područjima. Konferencija je organizovana u okviru projekta „Karst i nacionalni parkovi“ koji realizuje Univerzitet Etveš Lorand iz Budimpešte.

Tokom konferencije predstavljeni su NP Tara, Srbija; NP Agtalek, Mađarska; NP Slovački Karst, Slovačka; NP Krka, Hrvatska; NP Vikos-Aos, Grčka i PP Apuseni, Rumunija. Ova zaštićena područja su prezentovana iz perspektive ljudi koji rade u ovim zaštićenim područjima i naučnika sa nacionalnih geografskih instituta koji su ih proučavali.

Ranko MIlanović tokom predstvaljanja NP Tara Foto: NP Tara

Ranko Milanović tokom predstvaljanja NP Tara Foto: NP Tara

Nacionalni park Tara su kroz nekoliko različitih prezentacija predstavili Ranko Milanović i Marijana Josipović uz pomoć koleginica iz Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ Jelene Čalić, Jelene Kovačević-Majkić i Jovane Brankov.

Pored konferencijskog dela prisutni su bili u prilici i da obiđu neke od interesantnih lokaliteta u NP Agtalek i NP Slovački karst kao što su pećine Baradla, Rakoči, Gombasecka i Silicka ladnica.

Foto: NP Tara

Foto: NP Tara

Partneri u realizaciji projekta su Institut za geografiju Unverziteta Pavel Jozef Šafarik iz Košica, Slovačka; Geografski institut Jovan Cvijić, SANU iz Beograda; Departman za geografiju Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska; i Mađarski geografski institut Univerziteta Baboš Boljai iz Kluž/Napoke, Rumunija. U okviru projekta se proučavaju sledeća područja: NP Agtalek, Mađarska; NP Slovački Karst, Slovačka; NP Tara, Srbija; NP Krka, Hrvatska; NP Vikos-Aos, Grčka i PP Apuseni, Rumunija.

Ova vest je pročitana 752 puta.