Јавно предузеће „Национални парк Тара“ у оквиру ЕКО КАРСТ пројекта који се суфинансира средствима Европске Уније у сарадњи са водећим партнером на пројекту „Завод за шуме Словеније“  објављује:

Позив за подношење предлога за најбоље идеје за пословање блиско природи

Позив за достављање предлога најбоље идеје за пословање блиско природи има за циљ унапређење одрживог пословања и подстицање очувања биодиверзитета и културне баштине, односно повећање броја предузетника који доприносе очувању биолошке разноврсности.

Фото: Промо

Сва физичка (која имају регистровано пољопривредно газдинство) односно правна лица  која су регистрована на подручју Бајине Баште могу да предложе своје идеје за покретање нових или унапређење постојећих послова у следећим областима: туризам, пољопривреда и производња хране, традиционални занати, прерада и обрада дрвета.

Предложене активности пословних идеја морају се спроводити на подручју Националног парка Тара.

Најбоље пословне идеје биће награђене са новчаним средствима и материјалима за промоцију нових производа.

За пријаву на позив неопходно је попунити пријавни образац који се може преузети лично у управи Националног парка Тара или са следећег линка: ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

 ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ УСЛОВЕ КОНКУРСА

Рок за достављање документације је 28.02.2019. Резултати конкурса биће објављени 29.03.2019, а свечана додела награда организована 11.04.2019. године.

Све додатне информације можете добити позивом на број 0648475386 или путем е-поште office@nptara.rs

Предлоге пројеката слати поштом или доставити лично на следећу адресу:

Јавно предузеће „Национални парк Тара”

Миленка Топаловића 3

31250 Бајина Башта