Дрина инфо портал вам представља програме за младе европске уније у оквиру пројекта „ЕУ за НАС“. Овај пројекат финансира Министарство за европске интеграције Републике Србије а спроводи га Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта у сарадњи са удружењем БИОС Бајина Башта и Гимназијом „Јосиф Панчић“. Први програм који вам представљамо је ЕРАЗМУС +.

erasmus

ЕУ програми су један од алата које ЕУ користи са циљем подршке и јачања сарадње између земаља чланица са једне стране и потенцијалних чланица и кандидата са друге стране у различитим областима спровођења европских политика. Учешће у ЕУ програмима за земље кандидате представља прилику да се упознају са политикама ЕУ, европским институцијама, законима и њиховој примени, као и системима вредности и начина функционисања ЕУ.

Програм Еразмус + у области младих у најширем смислу настоји да унапреди кључне компетенције и вештине младих, укључи младе који припадају маргинализованим групама и промовише учешће младих у демократском животу у Европи и тржишту рада. Програм ради на промоцији активног грађанства, интеркултурног дијалога, друштвене укључености и солидарности, а нарочито на повећавању прилика за образовну мобилност младих, као и особа активних у раду с младима или омладинским организацијама и јачањем веза између подручја повезаног с младима и тржишта рада. Такође, Еразмус + подстиче јачање међународне димензије активности младих и повећању капацитета особа које раде са младима, организација, а нарочито подстиче промовише мобилност и сарадњу између ЕУ и заинтерсованих страна из програмских и партнерских земаља.  За спровођење програма у Србији задужена је Фондација Темпус која пружа све потребне информације о јавним позивима и могућностима за конкурисање институција и организација из Србије.

На следећем линку можете прочитати више о овом програму https://erasmusplus.rs/stipendije/otvoreni-pozivi/

Дрина инфо портал

Ова вест је прочитана 339 пута.