Za utorak, 13. novembar zakazana je sednica Skupštine opštine Bajina Bašta, a među najvažnijim tačkama dnevnog reda je odluke o rebalansu budžeta i imenovanje direktora javnih preduzeća i ustanova.

Opština Bajina Bašta naslovna

Kako je navedeno u obrazloženju predloga Rebalansa budžeta opštine Bajina Bašta osnovni razlozi su planiranje nedostajućih sredstava na pojedinim apropirijacijama za koje se pokazalo da neće biti dovoljne za finansiranje svih planiranih aktivnosti.

Za direktora Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „BB term“ predložen je diplomirani mašinski inženjer Predrag Anđić dok je za direktora Javnog komunalnog preduzeća „12. septembar“ predložen diplomirani inženjer industrijskog inžinjerstva Dejan Filipović.

Pred odbornicima će se naći i rešenje o imenovanju profesora istorije Dejana Mlađenovića za direktora Sportsko-turističkog centra „Bajina Bašta“ i diplomiranog ekonomiste Rade Sarić za direktora Narodne biblioteke „Miloš Trebinjac“.

Odbornici će odlučivati i o davanju saglasnosti na predlog ugovora o privremenom poveravanju obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Bajina Bašta preduzeću „Raketa Aćimović Bjeličić“ d.o.o.

U obrazloženju predloga za izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „12. septembar“ kaže se da do toga dolazi zbog velike količine smeća u gradu i prigradskim naseljima pa je potrebno povećati dinamiku iznošenja smeća kako se ne bi stvarale divlje deponije.

Odbornici će razmatrati i nacrt Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Ustanove Sportsko-turistički centar „Bajina Bašta“ sa Zakonom o turizmu u okviru koje je predviđena i promena naziva firme u Turističku organizaciju „Tara Drina“.

Na sednici će se naći i predlog za otuđenje iz javne svojine više nepokretnosti u vlasništvu opštine Bajina Bašta među kojima je i parcela u Perućcu na kojoj se nalazi zgrada bivše policijske stanice. Takođe se predlaže prodaja i više parcela na teritorije Zaovina na planini Tari.

Na ovoj sednici odbornici bi trebalo da donesu i odluku o pristupanju donošenja Statuta opštine Bajina Bašta što je zakonska obaveza lokalnih samopurava za usklađivanje Statuta sa izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Drina Info

Ova vest je pročitana 734 puta.