Za sredu, 07. novembar, zakazana je 22. sednica Opštinskog veća Bajine Bašte. Među najvažnijim tačkama dnevnog reda ove sednice je razmatranje nacrta odluke o rebalansu budžeta, izmene programa poslovanja JKP „12. septembar“ kao i razmatranje nacrta rešenja o imenovanju direktora Ustanove Sportsko-turistički centar „Bajina Bašta“ i Narodne biblioteke „Miloš Trebinjac“.

Sednica Opštinskog veća Foto: Drina Info

Sednica Opštinskog veća Foto: Drina Info

Kako je navedeno u obrazloženju predloga Rebalansa budžeta opštine Bajina Bašta osnovni razlozi su planiranje nedostajućih sredstava na pojedinim apropirijacijama za koje se pokazalo da neće biti dovoljne za finansiranje svih planiranih aktivnosti.

U obrazloženju predloga za izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „12. septembar“  kaže se da do toga dolazi zbog velike količine smeća u gradu i prigradskim naseljima pa je potrebno povećati dinamiku iznošenja smeća kako se ne bi stvarale divlje deponije.

Pred većnicima će se naći i nacrt rešenja o imenovanju Dejana Mlađenovića za direktora Sportsko-turističkog centra „Bajina Bašta“ i Rade Sarić za direktora Narodne biblioteke „Miloš Trebinjac“.

Deo dnevnog reda za 22. sednicu Opštinskog veća

Deo dnevnog reda za 22. sednicu Opštinskog veća

Većnici će razmatrati i nacrt Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Ustanove Sportsko-turistički centar „Bajina Bašta“ sa Zakonom o turizmu u okviru koje je predviđena i promena naziva firme u Turističku organizaciju „Tara Drina“.

Na sednici će tema biti i osnivanje Opštinskog saveta roditelja,  predlog liste odobrenih programa za finansiranje nevladinih organizacija i udruženja kao i razmatranje više zahteva preduzeća i pojedinaca iz Bajine Bašte.

Drina Info

Ova vest je pročitana 451 puta.