U okviru projekta Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, a koji se odnosi na sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini, lokalna samouprava u Bajinoj Bašti nabavila  je Digitalni logopedski set.

Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje (DSP). DSP, ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istim kvalitetom i brzinom kao što to radi ljudski mozak.

Foto: Drina Info

Foto: Drina Info

Digitalni logopedski set se može koristiti u rehabilitaciji sledećih poremećaja:

1. Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
2. Poremećaja slušnog procesiranja
3. Specifičnih poremećaja jezika (disfazija)
4. Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija i disgrafija)
5. Mucanja
6. Afazija
7. Dizartrija
8. Slušnih oštećenja- zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece sa kohlearnim implantom.
9. Poremećaja glasa
10. Takođe, DLS koristi se i u dijagnostici glasa i govora.
11. DLS koristi se i kod uvežbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera.

U naredna četiri meseca, četiri logopeda će svakog radnog dana raditi sa korisnicima koji imaju potrebu za ovom vrstom podrške. Tretmani će u okviru ovog projekta biti potpuno besplatni za korisnike, a vršiće se u prostorijama Dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Kroz ovaj projekat lokalna samouprava u Bajinoj Bašti pokazuje spremnost da vodi računa o deci i omladini, a posebno deci i omladini sa smetnjama u razvoju.

Drina Info

Ova vest je pročitana 445 puta.