Prilikom nedavne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srbije pokrenuta je i diskusija o zagađenju reke Drine uzrokovane brojnim deponijama u priobalju, kao i nekontrolisanom eksploatacijom šljunka u jednoj od najlepših srpskih reka.

Pored čuvene kućice na Drini je jedno od mesta gde se eksploatiše šljunak iz Drine

Pored čuvene kućice na Drini je jedno od mesta gde se eksploatiše šljunak Foto: Drina Info

Narodni poslanik i predsednik Zlatiborskog okružnog odbora Srpske radikalne stranke Zoran Despotović pokrenuo je ovu temu u kontekstu najnovijih izmena i dopuna Zakona o zaštiti životne sredine.

On je objasnio da je Drina izložena velikom zagađenju usled brojnih deponija pored same reke i ogromne količine smeća i da iako je uzrok zagađenja ljudski nemar ni država ne pokazuje nameru da se ovaj problem reši i da se deponije uklone iz priobalne zone Drine.

Despotović je naglasio da je potrebno da Srbija i naše ministarstvo pokrenu inicijativu da zajedno sa Crnom Gorom, Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom sveobuhvatno reše problem zagađenja reke Drine. On je naveo i preteranu i nekontrolisanu eksploataciju šljunka kao veliki problem reke Drine koji znatno utiče na riblji fond, ali i na celokupnu prirodu u okruženju. Zagađenje je dugogodišnji problem koji se ne rešava sistemski i koji pored ogromnih ekoloških problema predstavlja prepreku za brži razvoj turizma.

Ministar ekologije Goran Trivan je izjavio da će pomoći u rešavanju ovih pitanja ali da je dosta tih problema koji se gomilaju desetinama godina i da pored nedostatka novca nekad nije bilo ni dovoljno razumevanja Ministar je naglasio da su se nanovo dogovorili sa kolegama iz Crne Gore i Republike Srpske kako bi pronašli rešenje za problem zagađenje naših reka koje dolazi uzvodno. On je rekao da će se razgovarati o ovoj situaciji i da očekuje da je moguće pronaći adekvatno rešenje za ovaj problem.

Drina Info

 

Ova vest je pročitana 1126 puta.