U subotu 13. oktobra u  saradnji Osnovne škole „Rajak Pavićević“ iz Bajine Bašte  i Nacionalnog parka Tara sprovedena je akcija pošumljavanja na lokalitetu Kameno brdo na području planine Zvijezda.

U ovoj eko akciji učestvovao je deo učenika sedmog razreda (36 đaka ) OŠ „Rajak Pavićević“  sa odeljenskim starešinama Draganom Jovanovićem, Novakom Markovićem i Vesnom Jekić, uz podršku direktora Dragana Resimić i pomoćnika direktora Jana Kunčaka. Prevoz učenika, sadni materijal, alat i ishranu, obezbedilo je  Jano preduzeće Nacionalni park „Tara“ iz Bajine Bašte.

Izvor: OŠ "Rajak Pavićević"

Izvor: OŠ „Rajak Pavićević“

Najveći utisak, ostavili su vredni i izuzetno raspoloženi učenici OŠ „Rajak Pavićević“ , kojima je boravak u Nacionalnom parku Tara i ova iznad svega značajna akcija bila prvo slično iskustvo. Prvi korak ka vraćanju pravih vrednosti je napravljen i nadamo se da će naići na sveopštu podršku grada ali i šire zajednice- navode iz ove osnovne škole.

Izvor: NP Tara

Izvor: NP Tara

Ovo je prva eko akcija, koja je deo Godišnjeg plana rada škole OŠ „Rajak Pavićević“, a ciljevi su sledeći:

- razvijanje svesti kod učenika o važnosti očuvanja životne sredine i o važnosti šuma

- razvijanje odgovornog odnosa prema lokalnoj sredini( „misli globalno, delaj lokalno“)

- razvijanje zdravih stilova života kod učenika,

- razvijanje radne kulture učenika,

- razvijanje kolektivizma, uvažavanje polnih razlika, razvijanje drugarskih odnosa, solidarnosti kod učenika itd.

Drina Info

Ova vest je pročitana 1508 puta.