Грађани ће, од 1. јануара идуће године, једноставним уносом ЈМБГ на одређеном порталу моћи да добију увид у све пореске обавезе и дуг по том основу. Ова услуга ће бити омогућена и фирмама које ће податке добијати уносом јединственог пореског ПИБ броја.

Tastatura-sl 1

Ово ће важити за територију целе Србије истовремено.

Држави ће, кроз јединствену базу, омогућити ефикаснији и бржи увид у пореске обавезе грађана и предузећа, не само локалне пореске администрације већ и Пореска управа.

Овај пројекат је део свеобухватног уређења система управе у електронском облику, који ће допринети и реформи катастра.

У јединственом централном систему, осим пореза на имовину, налазиће се и подаци о самодоприносима и еколошким и комуналним таксама.

Нови систем ће централизацијом података грађанима и привреди омогућити да „на клик“ виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину.

Општинске пореске управе ће, практично, имати приступ катастру, подацима о социјалном и здравственом осигурању, али и МУП-у за одређене податке који су неопходни за утврђивање пореза на имовину за поједине пореске обвезнике.

Локалним администрацијама које су радиле у застарелим системима, прелазак на нови систем би требало да донесе бржи, прецизнији и комплетнији рад, као и бољу наплату изворних јавних прихода.Швајцарска влада је за пренос података и прелазак на нови систем обезбедила донацију од 3.000 швајцарских франака свакој јединици локалне самоуправе.

Дрина инфо портал

Ова вест је прочитана 251 пута.