Na 20. sednici Opštinskog veća Bajine Bašte održanoj u sredu, 5. septembra, razmatrano je 25 tački dnevnog reda. Usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta opštine za period januar – jun kao i više odluka vezano za izrade plana generalne regulacije.

Opština Bajina Bašta Foto: Drina Info

Opština Bajina Bašta Foto: Drina Info

Prilikom razmatranja izveštaja o izvršenju budžeta za prvih šest meseci konstatovano je da je izvršenje manje od očekivanog, da se slabije puni budžet i da ukoliko se nastavi ovaj trend biće problema jer će ispunjenje budžeta biti znatno manje od projektovanog na oko 920 miliona dinara.

Zbog potrebe legalizacije objekata i urbanističkog uređenja tok dela Podrinja usvojena je Odluka o pristupanji izradi Plana generalne regulacije naselja Okletac kao i Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Kaluđerskih bara gde su uočeni određeni propusti u postojećem planu.

Usvojena je odluka o uspostavljanju saradnje i udruživanja sa gradovima i opštinama u slivu reke Drine sa osnovnim ciljem smanjivanja rizika i brze intervencije u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Takođe je usvojena Odluka u uspostavljanju saradnje Bajine Bašte i grada Fort Vilijam u Škotskoj na osnovu inicijative odbornice Jasne Stanković. Fort Vilijam je grad u čijoj blizini je rođena Evelina Haverfild, velika dobrotvorka Bajine Bašte iz vremena Prvog svetskog rata. Cilj „bratimljenja“ je, kako je navedeno u inicijativi, da se sačuva veza između dva grada koja je svojim plemenitim delima spojila Evelina Haverfild. Pored toga Bajina Bašta i Fort Vilijam su po mnogo toga slični pa postoji mogućnost za višestruku saradnju.

Prilikom razmatranja Izveštaja Komisije za bezbednost saobraćaja o stanju bezbednosti saobaraćaja za prvih šest meseci predsednik Komisije, Darko Mitrović, je konstatovao da je u više segmenata pogoršano stanje brezbednosti. Ukupan broj saobraćajnih nezgoda je bio 28, teško je povređeno 7 lica, lakše 21 a bilo je i dvoje poginulih. Oba lica koja su poginula u prvih šest meseci bili su vozači traktora.

Drina Info

Ova vest je pročitana 580 puta.