Републички завод за статистику од 1. октобра до 30. новембра 2018. године спроводи Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018. на територији Републике Србије.

Позивају се грађани који желе да учествују у овој анкети у својству анкетара да се од 15. до 21. августа 2018. године пријаве преко веб-сајта Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs), попуњавањем електронске пријаве.

Анкета пољопривреда насловна

Како се анкетирање врши попуњавањем електронског упитника на лаптопу, потребно је да кандидат за анкетара познаје рад на рачунару.

За ову анкету биће ангажовано 536 анкетара, а за територију општине Бајина Башта 3, Љубовија 2,  Мали Зворник 1, Чајетина 2, Пожега 4, града Ужица 5, града  Ваљева 6,

Број пријава је ограничен.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

- држављанин Републике Србије;
– најмање 18 година старости;
– стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
– против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Критеријуми за избор су:

- стручна спрема,
– област образовања,
– радни статус (незапослен, запослен, пезионер),
– учествовање у Попису пољопривреде 2012. године или у другим статистичким истраживањима Републичког завода за статистику у последње три године,
– поседовање возачке дозволе и могућност коришћења возила за рад.

Предност при избору имаће незапослени кандидати са високом стручном спремом у пољопривредној струци, могућношћу коришћења возила за рад као и они који су учествовали у Попису пољопривреде 2012. године или у другим статистичким истраживањима Завода у последње три године.

Списак кандидата позваних на интервју биће објављен 24. августа 2018. године на веб-сајту Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs), где се могу видети и детаљне информације о начину избора анкетара и њиховим обавезама у овој анкети.

Дрина Инфо

Ова вест је прочитана 376 пута.