MS iNtegra

MS INTEGRA

Bajina Bašta

MS INTEGRA se bavi higijenskim i tehničkim održavanjem poslovnog i stambenog prostora, uređenjem i održavanjem zelenih površina, uređenjem parking i tavanskog prostora, čišćenjem snega, čišćenjem nakon građevinskih radova i sl.

Ako imate potrebu za redovnim čišćenjem i održavanjem higijene u svojim poslovnim ili stambenim prostorima, vanrednim generalnim čišćenjima, kao i tehničim održavanjem, MS INTEGRA kao pouzdan partner, stoji Vam na raspolaganju sa sledećim uslugama:

Čišćenje i tehničko održavanje stambenih zgrada, čišćenje kancelarijskih prostora, čišćenje fabričkih hala, sportskih hala, parkinga i sl.

Čišćenje i odvoženje smeća nakon građevinskih radova, podruma, tavana, održavanje zelenih površina i sl.

Tehničko održavanje svih gore navedenih objekata

Čišćenje
Usluge higijenskog i tehničkog održavanja poslovnog prostora, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima, se mogu vršiti:

Jednokratno
- Dnevno
- Nedeljno
- Mesečno
- Kvartalno
- Godišnje

Nudimo fleksibilne dodatne usluge u skladu sa potrebama održavanja Vaših nekretnina. Raspolažemo savremenom opremom i sredstvima za čišćenje i tehničko održavanje. Brojni zadovoljni klijenti su najbolja preporuka da nas angažujete.

Kontakt:

MS INTEGRA

Telefon: 061/2209903

Veb-sajt: msintegrabb.wixsite.com/msintegra

E pošta: infomsintegra@gmail.com

Zvanična FB strana: fb.com/MS-Integra

Ova vest je pročitana 718 puta.