Општинска управа општине Бајина Башта огласила је рани јавни увид Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци.

Траса тунела Кадињача и приступних путева

Траса тунела Кадињача и приступних путева

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 15. јуна 2018. године до 30. јуна 2018. године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, као носилац израде Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и очекиваним ефектима планирања. Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине о изради плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци  (“Сл. лист општине Бајина Башта “ број 9/2017 ).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, Бајина Башта, у току трајања јавног увида, закључно са 30.06.2018. године.

davНа састанку одржаном у Ужицу, дана 06.06.2018. године, представници служби за урбанизам општине Бајина Башта и града Ужица усагласили су наредне кораке око израде Плана детаљне регулације. Том приликом договорено је да се по завршетку раног јавног увида одржи састанак са обрађивачем Плана, како би се усагласио списак институција чији услови треба да се прибаве у фази израде нацрта Плана.

Дрина инфо портал

Ова вест је прочитана 1093 пута.