Videćemo čiji interesi su preovladali da se odustane od strategije koja je bila gotova. Iz radne grupe su pobegli kada su videli šest doktora nauka i shvatili da ne mogu da provuku svoje posebne i lične interse tek tako. Pitanje je koliko su UNS i NUNS reprezentativna udruženja, pogotovu NUNS. Mediji mogu ratovati sa režimom ali je krivično delo ako ruše državu, to je neprihvatljivio”, kazao je prof Stanko Crnobrnja gostujući u jutarnjem programu Prve televizije.

Foto: Glas Zapadne Srbije

Foto: Glas Zapadne Srbije

“Nije normalno da štampani mediji ne mogu biti distributeri, a kablovski operateri mogu biti emiteri. Kako je moguće da domaćim emiterima naplaćuju ubacivanje u sistem, a SNN plaćaju da ih ubace u sistem? Kako je moguće da vlasništvo u medijima bude netransparentno, i da se posredststvom digitalne tehnologije izvlače ogromna sredstva u inostranstvo, ostavljajući naše medijse i medijske radnike bez egzistencije”, smatra Crnobrnja.

On je naglasio da su rešenja ponuđena medijskom strategijom odraz odgovornog odnosa prema medijskoj sceni koja je ponudila razumna rešenja.

,,Ostaje nam da u septembru uporedimo našu i nečiju strategiju, sve će biti jasno kao dan” kazao je on.

Na pitanje Srđana Predojevića zašto su neki napustili radnu grupu i da li je tamo bilo novinara, kazao je da je u radnoj grupi bilo šest doktora nauka.

,,Navodno su napustili zbog Gajevića. To je neozbiljno, i sve govori” kazao je Crnobrnja.

Pored Crnobrnje u jutarnjem programu Prve televizije gostovao je i Robert Čoban, vlasnik medijske kuće “Kolor pres grup”.

Crnobrnja je argumentovano štitio strategiju u čijoj je izradi učestvovao.

“Medijska strategija koja je predložila radne grupa predviđa opstanak Tanjuga kao nacionalne agencije, rešenje za Novosti i Politiku, i formiranjje 5 regionalnih medijskih centara i brojna druga razumna rešenja po svetskim standardima.

Sa druge strane Grupa za borbu protiv medijskog mraka traži brisanje Tanjuga i izlazak države iz pomenutih medija što bi značilo njihov kraj.

Udruženje medija i medijskih radnika, PROUNS, Sindikat novinara srbije i DDVD podržalo je nacrt strategije.

Podsećanja radi, gotovo da nema države u Evropi koja nema svoju nacionalnu agenciju. Veliko pitanje za UNS i NUNS je ko se to zalaže da nestanu Tanjug, Politika Novosti i drugi mediji. Da li je to borba ili uvođenje medijskog mraka???

Lokalna medijska udruženja ruše lažnu sliku NUNSA I UNSA

Stanko Crnobrnja istakao je i da su mediji, a pogotovo udružnja novinara sa sedištem u Beogradu, oštro krenuli na lokalna medijska udruženja jer se, sa postojanjem i radom lokalnih udruženja, ruši lažna slika o reprezentativnosti, pogotovo NUNS-a. Sa druge strane, lokalni medijski radnici vide da su rukovodstva UNS-a i NUNS-a zaokupljena rešavanjem međusobnih netrpeljivosti i borbom za političke pozicije, a da interese novinara i medijskih radnika, pa i sopstvenih članova, u Srbiji zanemaruju.

“Naravno da će tako zanemareni, a i direktno diskriminisani, novinari iz lokalnih sredina da se udružuju i sami štite svoje interese i uslove rada.

Napadi jednog broja medija na lokalna udruženja samo su odraz slabosti i rušilačkih politike NUNS- i UNS-a koji, u sadašnjem vremenu, deluju sasvim suprotno stvarnim interesima većine novinara u Srbiji. Lokalna udruženja treba da se slobodno povezuju i sarađuju u osamostaljivanju od ’centra’, i da koriste svaku priliku, i sve njima raspoložive medije i platforme, da ističu svoja prava, interese i ciljeve. Lokalna medijska urduženja ne treba da ostanu pasivna, još manje da budu uplašena, ili samo da odgovaraju na napade, već treba da organizovano, jasno i javno ukazuju na loša delovanja i nečasne radnje koje sebi dozvoljavaju rukovodstva UNS-a i NUNS-a”, naglasio je Crnobrnja.

Izvor: Glas zapadne Srbije

Ova vest je pročitana 343 puta.