bajina_basta_grbNa osnovu Odluke Skupštine opštine o pristupanju javnom nadmetanju radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Opština Bajina Bašta oglasila je javno nadmetanje za prodaju zemljišta. Reč je od dve parcele građevinskog zemljišta koje se nalaze u Kostojevićima i u Strmovu.

Parcela u Kostojevićima je u površini od 0.14,99 ha, upisana u listu nepokretnosti broj 553 KO Kostojevići, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1 a parcela u Strmovu u površini od 0.30,44 ha, upisana u listu nepokretnosti broj 912 KO Strmovo, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1.

Rok za podnošenje prijave za nadmetanje sa dokumentacijom je 16. maj 2018. godine a ceo oglas možete pogledati ovde.

Ova vest je pročitana 1100 puta.