На Тари је од 12. до 15. марта одржан Тренинг за мапирање, процену и вредновање услуга екосистема, који се реализује у склопу пројекта „Еко карст“. Пројекат обухвата 16 партнера из 9 земаља а реализује се у 7 заштићених подручја која имају донекле сличне карактеристике, проблеме и изазове.

Обука је организована за представнике управљача 7 заштићених (пилот) подручја: Национални парк Калкалпен (Аустрија), Нотрањски регионални парк (Словенија), парк природе Жумберак-Самоборско горје (Хрватска), Национални парк Бук (Мађарска), парк природе Апусени (Румунија), Национални парк Тара (Србија) и заштићени пејзаж Бијамбаре (БиХ). Свако пилот подручје представљала су 3 до 4 учесника из различитих области стручности: стручњак за биодиверзитет, стручњак за ГИС и особа задужене за контакт са локалном заједницом.

Фото: НП Тара

Фото: НП Тара

Циљ тренинга који су водили стручњаци Центра за еколошка истраживања мађарске академије наука је да се представници заштићених подручја обуче за мапирање, процену и вредновање услуга крашких екосистема. Да би касније заједно са локалним становништвом кроз радионице које тек следе дошли до листе могућих услуга екосистема и подстицања послова који на одржив начин користе биодиверзитет.

Фото: НП Тара

Фото: НП Тара

Након теоретског дела обуке организован је обилазак Националног парка Тара где су учесници на практичним примерима могли да идентификују екосистемске услуге.

Следећи тренинг биће организован у Нотрањском регионалном парку у мају 2018. године.

Очекује се да ће, након завршетка сва четири тренинга 7 пилот подручја бити ојачано мултидисциплинарним тимовима стручњака који су компетентни за мапирање и вредновање екосистема, као и за израду стратешког акционог плана, балансирање различитих интереса и проналажење одрживих решења.

Фото: НП Тара

Фото: НП Тара

Корист од пројекта, по његовом завршетку у јуну 2019. имаће и управљачи заштићених подручја и локално становништво које баш зато што је са заштићеног подручја треба да добије прилику за вишу цену својих производа.

Фото: НП Тара

Фото: НП Тара

Марија Јосиповић из Националног парка Тара објашњава: „Национални парк Тара ће добити кроз резултате овог пројекта бољу подлогу за управљање подручјем, боље препознавање неких подручја која могу да пруже више услуга у будућности, а које су у складу са природом, такође очекујемо и да ће локално становништво можда више да вреднује, пошто ћемо економски валоризовати екосистеме у Националном парку.“

Eco Karst NP Tara 4

Фото: НП Тара

О пројекту

Пројекат Еко Карст има за циљ очување карактеристичне биолошке разноврсности крашких подручја у оквиру слива Дунава и развој локалног предузетништва базираног на екосистемским услугама.

Пројекат траје до средине 2019. године и укључује 16 партнера из девет земаља дунавског региона, на челу са Заводом за газдовање шумама Словеније. Укупна вредност пројекта финасираног из Кохезионог фонда ЕУ је 2.273.302,5 евра (ЕРДФ учешће 1.427.776,87 евра; ИПА учешће 504.530,25евра), од чега је део НП Тара 113.850 евра.

Више информација на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst

Ова вест је прочитана 985 пута.