Grad Užice raspisao je javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2018. godini, za pet parova, u iznosu od 150.000 dinara neto, po paru, navodi se na sajtu grada Užica.

Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani parovi sa prebivalištem na teritoriji grada Užica, najmanje dve godine neprekidno pre datuma objavljivanja javnog poziva.

Sredstva na ime sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje mogu se dodeliti istom paru samo jednom. Par koji je već koristio finansijsku podršku grada za postupak vantelesne oplodnje, sredstva se mogu dodeliti ukoliko se na javni poziv grada za sufinansiranje troškova postupka vantelesne oplodnje nije prijavio broj parova predviđen pozivom.

Ilustracija Foto: pixabay.com

Ilustracija Foto: pixabay.com

U slučaju da se na javni poziv grada za sufinansiranje troškova postupka vantelesne oplodnje, nije prijavio broj parova predviđen pozivom, Komisija može predložiti da se sredstva za sufinasiranje troškova vantelesne oplodnje, odobre paru posle rođenja prvog deteta, ukoliko je za rođenje narednog deteta potrebna biomedicinski potpomognuta oplodnja.

Dodela sredstava vršiće se na osnovu godina starosti partnerke i visine prihoda podnosilaca prijave a rok za podnošenje prijava je zaključno sa 16.04.2018. godine i podnosi se preko pisarnice gradske uprave.

Drina Info

Ova vest je pročitana 746 puta.