Национална служба за запошљавање одржала је састанак у циљу промоције актуелних јавних конкурса за организовање спровођења јавних радова у 2018. години, за које је последњи рок за пријем пријава за учешће 02.04.2018. године.

Састанак је одржан у Бајиној Башти, у просторијама НСЗ, у присуству значајног броја потенцијалних извођача јавних радова из Бајине Баште са којима НСЗ има дугогодишњу изузетно успешну сарадњу.

Зорица Милошевић директорка НСЗ филијале Ужице је са сарадницима презентовала кактеристике програма, начин аплицирања, начин селекције лица као и досадашња иксуства у реализацији пројеката.

На слици: Детаљ са промоције, Фото: Дрина инфо портал

На слици: Детаљ са промоције, Фото: Дрина инфо портал

Посебан акценат стављен је на ангажовање теже запошљивих категорија лица која и ове године имају приоритет у укључивање у ову меру активне политике запошљавања.

Јавни радови су  програм за који сваке године постоји велико интересовање извођача јавних радова и незапослених лица са територије општине Бајина Башта.

У 2017.години,кроз уговоре о привременим и повременим пословима на јавним радовима је ангажовано укупно 84 лица са територије општине Бајина Башта и од овог броја 34 лица су особе са инвалидитетом, а за спровођење јавних радова НСЗ  је издвојила 11 милиона динара.

Јавни радови су се показали као мера која значајно може утицати на реализацију послова од локалног значаја и ширег друштвеног интереса, у свим областима у којима су дефинисани, почев од социјалних и хуманитарних делатности али и у областима одржавања и заштите животне средине и природе и обнављања јавне инфраструктуре.

Дрина Инфо

Ова вест је прочитана 567 пута.