Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности Општинске управе Бајина Башта објавило је обавештење о регистрацији стамбених заједница и обавези уписа истих у Регистар. Обавештење вам преносимо у целости.

Бајина Башта Фото: Дрина Инфо

Бајина Башта Фото: Дрина Инфо

Обавештавају се стамбене заједнице са територије општине Бајина Башта, да су у складу са чл. 16. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16) у обавези да изврше упис у Регистар стамбених заједница.

Закон прописује рок од шест месеци од успостављања Регистра као период прилагођавања у ком су стамбене заједнице биле у обавези да организују управљање у својим зградама и изаберу управника или професионалног управника и потом се упишу у Регистар. Регистар стамбених заједница је успостављен и почео је са радом 12. јуна 2017. године, тако да је период од шест месеци истекао 12. децембра 2017. године, након чега су се стекли услови да се приступи инспекцијском надзору.

Захтев за регистрацију подноси се Општинској управи општине Бајина Башта Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове.

Обрасци регистрационе пријаве и обрасци одлуке и записника стамбене заједнице могу се преузети у канцеларији Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове или на сајту http://www.stanovanje.gov.rs/dokumenta.php, као и да је више информација о примени Закона о становању и одржавању зграда, обухваћено и у брошури Закон у сликама, на наменском сајту http://www.stanovanje.gov.rs.

Дрина Инфо

Ова вест је прочитана 710 пута.