Током четворочасовног рада Општинско веће, на својој седници одржаној 10. марта, одлучивало је о 33 тачке дневног реда. Највише времена било је посвећено разматрању планова и програма рада јавних предузећа и установа за 2015. годину. Позитивно мишљење, са предлогом да се о њима разговара и на наредној седници Скупштине општине, добили су финансијски план Предшколске установе Невен и програми рада Центра за социјални рад, Народне библиотеке „Милош Требињац“, Установе Култура, Спортско туристичког центра, ББ Терма, ЈКП 12. септембар и Дирекције за изградњу. Први пут презентован је детаљан извештај о изведеним радовима и утрошеном материјалу за време прошлогодишњих мајских поплава па до краја прошле године. За санирање последица било је ангажовано 45 извођача радова који су фактурисали за наплату 231,8 милиона динара.

31. седница општинског већа

31. седница општинског већа

Веће је, између осталог, донело Правилник о одобравању и финасирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине. Председавајући члан ОВ Мирослав Лукић нагласио је да је тиме у тој области направљен помак у односу на раније године и да следи расписивање конкурса за расподелу средстава. После дужег времена општина ће поново имати свог правобраниоца. Донет је закључак да се распише конкурс за расподелу средстава буџета општине намењиих невладиним организацијама и удружењима. Именована је конкурсна комисија која ће обавити и расподелу средстава. У њој су Милица Гавриловић, Александра Ковачки и Бранко Митровић. Због учесталости пријава о страдању оваца од стране паса и вукова, поједини чланови ОВ изразили су сумњу у истинитост података па је усвојен предлог да при пријавама штета на лице места изађе и један представник општине. Веће није могло да прихвати захтев већег броја предузетника да им се отпишу камате за пореске обавезе јер за то не постоји законска основа.
Све одлуке на овој седници донете су једногласно, а у раду су учествовала четири од седам чланова ОВ, док су остали били одсутни због болести или службениг путовања.

В.М.

Ова вест је прочитана 1412 пута.