Аеродром Поникве у близини Ужица могао би ускоро да постане саобраћајни чвор Златиборског округа и целе Западне Србије. Активирањем ове ваздушне луке и целог комплекса око ње значајно би се интензивирао туристички развој овог краја, али и олакшао долазак потенцијалних инвеститора који су већ заинтересовани за градњу нових погона, као и угоститељских објеката.

Планирана намена површина, План генералне регулације Аеродрома Поникве Фото: www.ekapija.com

Планирана намена површина, План генералне регулације Аеродрома Поникве Фото: www.ekapija.com

“Мастерпланом отуђења војне имовине Град Ужице је 2010. године добио на право коришћења Аеродром Поникве и касарну Крчагово. У том тренутку кренули смо са израдом планских докумената, како бисмо уредили тај простор на најбољи могући начин и определили га како за јавне, тако и за садржаје које сваки аеродромски комплекс треба да има”, каже Ружа Пенезић из Јавног предузећа “Ужице развој” које је израдило План генералне регулације Аеродрома Поникве.

Она објашњава да је од војног аеродрома, у тренутку када је град преузео управљање, остала зграда контролног торња, полетно-слетна писта и мањи број капонира који је могао да се реконструише. Аеродром, који је за војне потребе изграђен још 80-их година, тада није био у функцији јер је бомбардован и било га је потребно припремити за неку нову активност.

Планом генералне регулације овог подручја, који је био изложен и на недавно одржаном 26. Међународном салону урбанизма у Нишу, а који је усвојен још 2015. године, дефинисане су и разрађене могуће намене целог комплекса на површини од око 230 хектара.

У међувремену је, крајем 2016. године, изграђен објекат терминала, односно пристанишне зграде, а тадашњи директор Аеродрома Поникве, Саша Савић, објаснио је да је зграда површине 550 м2, која је служила као склониште авиона, претворена у модеран мањи терминал за пријем путника.
Да би реконструкција била завршена потребно је комплетно средити писту, поставити светлосне системе и оградити цео аеродром.

“Планом је дефинисана и нова полетно-слетна стаза, а капонири ће бити претворени у ватрогасну јединицу за потребе функционисања самог аеродрома. Планиране су и комерцијалне активности, јер се очекује долазак инвеститора који би били заинтересовани за отварање хотела или ресторана. Предвиђени су чак и производни погони у неком мањем обиму, наравно, индустрије која не угрожава животну средину”, објашњава Ружа Пенезић.
Иначе, за улагање у Аеродром Поникве било је заинтересовано више потенцијалних инвеститора – говорило се о компанијама из Кине, Саудијске Арабије, једној лоу кост фирми… Једна од опција, која је још увек актуелна, је и јавно – приватно партнерство, а према најновијим проценама за потпуно оспособљавање аеродрома за цивилни саобраћај потребно је око 2,3 мил ЕУР.

Велика очекивања од активирања аеродромског комплекса

Аеродромски комплекс Поникве налази се на 12 км од Ужица и релативно је добро саобраћајно повезан са градом. Саговорница еКапије потврдила је да је у протеклом периоду било интересовања за сређивање Пониква, али каже да се још ради на томе да Град одлучи шта је најбоље.

“Аеродром који је у систему ваздушног саобраћаја Србије има дозволу за прихват мањих летелица. Практично би Поникве требало да покрију овај део Западне Србије, јер смо опредељени као регионални центар, док је Краљево, односно Аеродром Лађевци у неком другом систему и има мешовиту функцију, цивилну и војну. Такође, у нашем комплексу је планиран и један мали спортски аеродром”, наводи Ружа Пенезић.

Према њеним речима, стаза у Пониквама је једна од најдужих у Европи – 3.085 метара. Широка је 45 метара и врло је погодна за летове до 45 минута. Активирање овог аеродрома значајно би допринело интензивнијем развоју туризма у Златиборском округу и целој Западној Србији, а олакшало би и долазак потенцијалних инвеститора.
“Било је неких назнака да би проблем могло да буде повређивање ваздушног простора Босне и Херцеговине, приликом полетања авиона, због близине границе, али та информација је нетачна”, тврди наша саговорница и додаје да у првих неколико година не би требало очекивати комерцијалну добит од пословања аеродрома, али да би бенефити за привреду овог краја били знатни.

Што се тиче инфраструктурног опремања, предвиђено је водоснабдевање преко Ћебић врела и напајање струјом преко посебне трафостанице, као и градња непропусних јама за канализацију. Такође је планирана градња једног мањег постројења за пречишћавање отпадних вода.

Зона контролисане активности аеродрома је потпуно дефинисана и у плану је ограђивање те зоне, тако да неће бити никаквих проблема у том смислу. Иначе, једна од идеја изнетих у пројектној документацији је и градња азила за псе на овој територији, јер Град Ужице има проблема са напуштеним животињама. Сви ти садржаји су компатибилни и неће ометати једни друге, а све активности су добро саобраћајно повезане.

Пенезић објашњава да је раније постојала генерална концепција развоја Аеродрома Поникве коју је радила компанија ЦЕП, на основу чега се и дошло до концепције целог аеродрома и његовог комплекса.
“Велика су очекивања и Града и свих нас од реализације овог Плана, односно активирања Аеродрома Поникве и околних садржаја. Наша жеља је да тај аеродром заживи и да допринесе развоју туризма и привреде у овом крају”, закључује Пенезић.

Екапија, М. Андрејић

Ова вест је прочитана 1348 пута.