Skupština opštine Bajina Bašta zasedala je u petak a među brojnim tačkama najveću pažnju izazvalo je imenovanje vršioca dužnosti direktora BB Terma kao i izveštaj Komisije za saobraćaj o stanju bezbednosti.

Opština Bajina Bašta Foto: Drina Info

Opština Bajina Bašta Foto: Drina Info

Odbornici su usvojili Strategiju razvoja socijalne zaštite opštine Bajina Bašta za period od 2018 – 2022. godine kao i Odluku o maksimalnom broju zaposlenih u opštini Bajina Bašta za 2017. godinu. Usvojena je i izmena i dopuna odluke o boravišnoj taksi  u cilju efikasnije naplate boravišne takse. Ovom odlukom uvedene su maksimalne zakonom dozvoljene kazne za neprijavljivanje gostiju u smeštajnim objektima.

Skuština je donela odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora JKP „12. septembar“. Pošto su dostavljeni izveštaji revizora usvojeni su izveštaji o poslovanju za 2016. godinu JKP „12. septembar“ i JP „BB TERM“ .

Široka debata se povela povodom izveštaja Komisije za bezbednost saobraćaja o stanju bezbednosti saobraćaja u prvoj polovini 2017. godine. On je pokazao da je stanje bezbednosti saobraćaja znatno lošije nego u istom periodu prethodne godine. Odbornici su imali dosta predloga i sugestija a iznete su i zamerke na rad policije u ovom segmentu kao i posebno apostrofirani negativni lični primeri ponašanja u saobraćaju od strane nekih pripadnika policije.

Imajući u vidu da Komisija za izbor direktora nije završila rad i nije dostavila Skupštini opštine predlog kandidata za direktora BB Terma a da je prethodnom direktoru istekao mandat odbornici su za vršioca dužnosti direktora izabrali Dušana Glišića, bivšeg direktora Direkcije za izgradnju „Bajina Bašta“. Odbornici opozicije su izneli brojne primedbe na ovo personalno rešenje zamerajući mu pre svega angažman u prethodnom javnom preduzeću. Većina govornika je pohvalila rad dosadašnjeg direktora BB Terma Velimira Radovanovića za koga je predsednik opštine, Radomir Filipović, objasnio da po novom zakonu ne ispunjava zahtevane uslove za direktora što je razlog da ne može biti ni vršilac dužnosti direktora.

U prethodnom periodu ostavke su podneli većnici Grozdan Biljić (SNS) i Višnja Maksimović (SNS) pa su za nove članove Opštinskog veća izabrane Jelena Radovanović (SNS) i Nataša Aleksandrić (SNS).

Drina Info