Министарство заштите животне средине саопштило је да је носилац пројекта ЈП „Елекропривреда Србије – Београд“ поднео Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције МХЕ „Врело“, Бајина Башта, Перућац.

МХЕ "Врело" Фото: Синиша Спасојевић

МХЕ „Врело“ Фото: Синиша Спасојевић

Увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења , као и на службеном сајту Министарства. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Бајина Башта, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана 1. септембра 2017. године са почетком у 12 часова у просторијама СО Бајина Башта.

Извор: www. ekologija.gov.rs

Ова вест је прочитана 951 пута.