Slajder

Crnobrnja: Mediji mogu ratovati sa režimom, ali rušiti državu je krivično delo! Operateri plaćaju SNN-u,a naplaćuju lokalnim televizijama

Videćemo čiji interesi su preovladali da se odustane od strategije koja je bila gotova. Iz radne grupe su pobegli...
Nastavak »