Predlogom budžeta za 2018. godinu predviđena su ulaganja u kapitalne projekte u vrednosti od 79,97 milijardi dinara a Vlada Srbije je određena sredstva u tom segmentu predvidela i za ulaganje u infrastrukturu u Podrinju.

Za završetak gradnje mosta Bratoljub na Drini koji povezuje Ljuboviju i Bratunac predlogom budžeta je predviđeno 35 miliona dinara.

Plan je da se obnavljaju i postojeći mostovi na Drini, pa je predviđena rekonstrukcija starog mosta na prelazu Ljubovija – Bratunac sa 50 miliona dinara, mosta na prelazu Karakaj kod Zvornika sa 3,5 miliona i mosta  između Bajine Bašte i Skelana sa pet miliona dinara.

Most Bajina Bašta Skelani naslovna Foto S. Spasojević

Most Bajina Bašta – Skelani Foto: S.Spasojević

Prema predlogu budžeta, Ministarstvo finansija će izdvojiti 377 miliona dinara za izgradnju graničnih prelaza a jedan od predviđenih za gradnju je i prelaz Bajina Bašta.

Ova vest je pročitana 570 puta.